Erik van Rossem

Voorzitter van het bestuur
 
Toen ik werd gevraagd door Adrijan om deel te nemen in het bestuur van het WOLKENTHEATER zei ik meteen: JA!

Niet alleen omdat ik graag met Adrijan wilde werken, maar ook omdat de doelen van de stichting mij aanspreken. In de afgelopen jaren is WOLKENTHEATER uitgegroeid van een initiatief van en voor vluchtelingen(-kinderen) tot een theaterproducent die voorstellingen uitvoert gericht op verzoening en integratie van mensen met verschillende achtergronden en culturen. Ik denk dat er in onze samenleving een grote behoefte bestaat aan een instelling als WOLKENTHEATER omdat zij daadwerkelijk bijdraagt aan onze cultuur en de intermenselijke relaties.