Onze belangrijkste partners zijn asielzoekerscentra (AZC). Daar wonen mensen wiens asielaanvraag nog in behandeling is, soms kunnen ze daar meerdere jaren verblijven. Daarom zijn wij er om de omstandigheden enigszins te verlichten. Dit jaar zijn we uitgenodigd om bij 26 AZC een voorstelling te spelen! Met veel plezier zal het WOLKENTHEATER in 2019 de onderstaande AZC bezoeken: